Gretha Hengst – Homepage

Gretha Hengst – Homepage


Toen ik stopte met mijn werk op de Utrechtse Acteursopleiding heb ik vijf jaar aan de Nieuwe Akademie Utrecht gestudeerd. Nadat ik daar in 2015 ben afgestudeerd heb ik vijf jaar op verschillende plekken in het land geëxposeerd en installaties gemaakt.

2020 was voor mij een jaar van rouw en verdriet. Een jaar waarin ik nog meer dan hiervoor op zoek ben gegaan naar wat het betekent te leven met verschillende perspectieven, te leven in een meerstemmig lichaam, te leven vanuit het besef dat Samuel Beckett benoemde als “Iets gaat zijn gang”. Om je dan te realiseren “Hoe raar het is een mens te zijn en hoe verwarrend”. En de vraag:”Wat staat mij te doen” niet eenvoudig te beantwoorden is.

Ik zie verrijdbare objecten ontstaan. Het lijken op zichzelf staande installaties te worden die met elkaar en de ruimte verschillende relaties aan kunnen gaan. Het duurt nog wel even maar er komt een moment waarop ze op zoek zullen gaan naar andere ruimtes, naar andere mensen, naar de andere ander.