Gretha Hengst – Homepage

Gretha Hengst – Homepage

In het tuinatelier van het K.F.Hein Fonds werk ik drie maanden aan de installatie/performance Her-stellen. In de rust en stilte van de prachtige tuin ben ik een wereld van herinneringen aan het bouwen. Herinneringen aan de achterkant van de natuur. Beelden van indringers, prooien, afschuw, dreiging, vleselijkheid, doemen op in een universum waar je in rond kunt lopen, waar beelden verschuiven en achterkanten zichtbaar worden. Een vergankelijke wereld waarin alsmaar her-steld wordt.
Ik kijk naar de eerste opzet voor de installatie binnen en dan naar de tuin buiten, hoor het water van de fontein en prijs mijzelf gelukkig. Hier mag ik samen met Kaltoum Boufangacha, actrice en theatermaakster, uitzoeken hoe we onze achterkantherrineringen kunnen inzetten voor een installatie/performance. Welke vorm kies je voor verhalen die je liever niet wilt vertellen. We besluiten dat we het over verstarring en dissociatie willen hebben. Als je verstart hoef je niet te voelen, als je dissocieert kun je denken dat het niet over jou gaat. We ontdekken dat we het via de beelden over herinneringen gaan hebben en via de performance over de actualiteit van het hier en nu. We stuiten op het spanningsveld tussen tot object gemaakt worden en een eigen stem hebben.
We hebben de maanden augustus, september en oktober om te zoeken. Elke twee weken nodigen we mensen uit om verschillende scenario’s voor een performance uit te proberen. Het is een intens proces, de antwoorden liggen niet voor het oprapen, maar er gebeurt van alles.