Gretha Hengst – Homepage

Gretha Hengst – Homepage

In het najaar 2022 heb ik samen met Kaltoum Boufangacha (actrice en theatermaakster) in het tuinatelier van het K.F. Heinfonds in Utrecht en in Het Huis Utrecht het concept voor de installatie/ performance HER-STELLEN gemaakt. Kaltoum en ik vonden elkaar in de verhalen die we elkaar vertelden over grensoverschrijdend gedrag. Verhalen die in ons lichaam liggen opgeslagen, maar die we liever niet prijs geven omdat ze te maken hebben met angst, schaamte en geweld. We zijn ervan overtuigd dat als deze verhalen geen onderdeel van onze geschiedenis worden, ze als onbewuste krachten een eigen en destructief bestaan gaan leiden. Net als de verzwegen geschiedenissen van families en gemeenschappen.

In mijn atelier heb ik banen van papier gemaakt met in acryl geschilderde fragmenten van indringers, prooien, nachtmerries en lichamen. Deze stroken worden evenals Kaltoum met garen in de ruimte genaaid en weer losknippen en weer vastgenaaid. Daardoor ontstaat een lijnenspel, een web waarin de bezoeker een weg moet zien te vinden, door te lopen, zich te bukken misschien, ergens te gaan zitten, meer of minder zichtbaar te zijn. De performance duurt een van tevoren vastgestelde tijd. Gretha en Kaltoum reageren in die tijdspanne op alles wat zich voordoet. Beiden dragen een wit overhemd. De bezoeker krijgt ook een overhemd aangereikt. Iedereen/elk lichaam maakt daardoor deel uit van een gemeenschappelijke ervaring.

De installatie wordt een emotioneel veld waarin Gretha probeert met naald en draad alles met elkaar te verbinden, Kaltoum de moed opbrengt om te ondergaan en waar te nemen wat er gebeurt en de bezoeker als de beschouwer een plek moet zien te vinden.
Het is een ruimte geworden die refereert aan de flarden onsamenhangende beelden die in een onnavolgbaar patroon in ons lichaam liggen opgeslagen.
Het is een plek waar we kunnen ervaren hoe ons lichaam onophoudelijk bezig is zich te herstellen, door naar een samenhangend patroon te zoeken, door te proberen er een geheel van te maken, door iets in orde te maken, door er iets over te denken, door er iets van te vinden. De installatie wordt een plaats om uit te zoeken hoe de diffuse posities van waarnemen, beschouwen en scheppen kunnen verschuiven.

We hopen dat er een moment komt waarop iedereen in het hier en nu is. Dat dan de stilte ontstaat en de ruimte om oog in oog te staan met de beelden van dreiging, geweld en schaamte. Verwarrende beelden omdat er ook sprake is van zachtheid en toewijding. Alle aanwezigen kunnen doorademen, onder ogen zien zonder naar een oplossing te zoeken. De individuele pijn wordt gemeenschappelijke ervaren pijn.

Omdat het om een onophoudelijk proces gaat is de installatie/performance HER-STELLEN nooit af: Er komen andere ruimtes, nieuwe beelden, wisselende aanwezigen.